GlenJohnson

Cep telefonu casus programları ve rutin cep telefonlarına ek olarak akıllı cihazlar için uygulamalar, aramalar, SMS mesajları ve E-postalar gibi akıllı telefon özellikleri ve web'de gezinme de dahil olmak üzere tüm cep telefonu görevlerinin gözetimine izin verir. Ek olarak GMS aracılığıyla alan izlemeyi mümkün kılar ve bu nedenle evlilik zinasına inanan ortakların yanı sıra, yolculuk sporcularını ve garip pistlerde hobilerinden zevk alan yürüyüşçüleri korumak için kullanılır. Annelerin ve babaların yanı sıra çocukların ve personelin telefon kullanımını izlemeyi amaçlayan şirketler de casus programlarının önemli müşterileridir. Cep telefonu casus programlarını yüklemek takip edilmesi gereken bir programın telefona kurulması basit bir konudur. Program daha sonra, izlenen telefon her kullanıldığında, GPS bulucu ayrıntılarının yanı sıra belirli bir telefona veya bilgisayara SMS veya E-posta mesajları gönderir. Casus programlar, gönderilen SMS mesajlarının kopyalarını gerçekten gönderebilir. ve ayrıca kişilerin izlenen telefondaki tartışmalara kulak misafiri olmalarına izin verebilir. Çeşitli casus programları ancak en temel casus yazılım programlarından biri bile tüm çağrıların ve SMS mesajlarının günlüğe kaydedilmesini içerir. Ayrıca casus telefonlar elde etmek mümkündür şu anda gerekli yazılım programı kuruldu, ancak akıllı telefonlar da dahil olmak üzere telefonların çoğuna casus programların yüklenmesi genellikle çok basit bir işlemdir. Casus yazılım, özellikle evlilik sadakatsizliği veya dava açabilecek diğer alışkanlıklar söz konusu olduğunda, uygun yasalara dayanılarak kullanılmalıdır. Tanımak önemlidir casus yazılım günlüklerinden elde edilen kanıtların mahkemede kullanıp kullanılamayacağı. Öte yandan, sadakatsiz bir eş veya dürüst olmayan bir personelin, kabul edilemez eylemleri, uzun süreli mahkeme muameleleri için gereklilik önlenebilir. Bu Web Sitesindeki Cep Telefonu Casus Programları hakkında daha fazla bilgi almak için https://birbaskabayram.com/.

UserForm edit

FirstName Glen
LastName Johnson
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 16 Mar 2020, GlenJohnson
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback