SherriMcBride

Spyware yazılımı en iyi işlevler için kullanılırsa iyi bir yazılımdır, örneğin, çevrimiçi olarak çocuklarının görevlerine göz atmak için ebeveynlerden yararlanabilir, bir eş onu görmek ve takip etmek için kullanabilir eşinin çevrimiçi etkinlikleri, kontrol ettiği tüm siteleri ve çevrimiçi iletişim kurduğu kişileri bilmek isteyebilir gibi, bunun tersi de olabilir. İşverenler aynı şekilde ofisteki işçilerin faaliyetlerini kontrol etmek için de kullanabilirler, bu onların işlerini istedikleri gibi gerçekten yaptıklarını anlamalarına izin verecektir. Casus yazılım tüm bu yöntemlerde kullanıldığında harika, Amerika Birleşik Devletleri'nde Casus Yazılım yazılımının kullanılmasına izin veren bazı durumlar varken, bazıları ise casus yazılımın kullanılmasına izin vermez. Sunulan casus yazılım yazılımı cihazının çeşitli türleri vardır, bazıları PC Gözetimi, Keylogger, BİLGİSAYAR izleme vb. Bu yazılımın önemli özelliği, sadece bilgisayar sistemi müşterisinin özelliklerini takip etmek ve kaydetmek, aslında müşterinin sisteme girdiği her şey videoya kaydedilir, bireyin gördüğü ve yaptığı her şey, ayrıca ne kontrol ettiğini sistemden videoya çekilir - bu kesinlikle hiçbir şey hariç tutulan toplam ve aynı zamanda toplam bir izlemedir. Sadece bu casus yazılım yazılımı üzerinde sistem görselleştirmek, tüm hileler kesinlikle herkese açık olacak - bu gerçekten casus yazılım kaçınarak kaçınılabilir bir pozlama. Gerçek şu ki, casus yazılım yazılımının tamamen kaldırılmasını istemiyorum, çünkü gelecekte de çocuklarım için kullanabileceğimden emin olmak için hala teklif edilmesi gerekiyor. Casus yazılım yazılımı gerçekten bilgisayarınıza kurulduğunda, etkin bir şekilde çevrimiçi görevinizi kontrol etmeye başlar ve aynı zamanda topladığı tüm bilgileri genellikle bazı reklamveren olan sahibine gönderir. Bu site casus-yazilim.com/ Casus Yazılım Yazılımı hakkında çok daha fazla bilgi vermektedir.

UserForm edit

FirstName Sherri
LastName McBride
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 17 Mar 2020, SherriMcBride
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback